Hautajaiset

Hautajaisjärjestelyt

Hautajaisten järjestäminen vaatii monia toimenpiteitä ja yhteydenottoja eri tahoihin. Yksinkertaisimmillaankin on päätöksiä ja valintoja tehtävä siunausajasta ja -paikasta, hautaustavasta ja hautapaikasta, arkusta ja uurnasta sekä vainajan kuljetuksista. Hautajaisjärjestelyt on suositeltavaa aloittaa melko nopeasti läheisen kuoleman jälkeen. Hautajaisjärjestelyt vievät aikaa erityisesti silloin, jos siunauspäivästä, siunauksen toimittajasta ja hautaamispaikasta on erityistoiveita. Autamme mielellämme kaikessa asioinnissa kirkkoherranviraston ja muiden viranomaisten kanssa.

Tieto kuolemasta välittyy virkateitse maistraattiin, pankkeihin ja Kelaan. Omaisten itse tulee ilmoittaa kuolemasta eri palveluntarjoajille kuten energiayhtiölle, vakuutusyhtiöille ja puhelinoperaattoreille sekä katkaista lehtitilaukset. Vainajan nimissä asiointiin tarvitaan seurakunnasta tai väestörekisteristä tilattava virkatodistus. Hautajaisten jälkijärjestelyihin kuuluu mm lakisääteisen perunkirjoituksen toimittaminen.

Hautauslupa

Hautaamista ei voida suorittaa ilman hautauslupaa. Hautajaisjärjestelyt voi kuitenkin hyvin aloittaa jo ennen hautausluvan saamista. Yleensä vainajaa viimeksi hoitanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan. Jos kyseessä on äkillinen ja odottamaton kuolema, edellyttää laki oikeuslääketieteellistä ruumiinavausta, jonka kustannuksista vastaa poliisi. Vainajalle voidaan myös, jos omaiset niin haluavat, tehdä lääketieteellinen ruumiinavaus, jolloin kustannukset hoitaa ruumiinavauksen tilaava terveyskeskus. Avaukset tehdään pääsääntöisesti TYKS:in patologian laitoksella tai Turun kaupunginsairaalassa. Ruumiinavauksen suorittanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan. Ennen siunausajan varaamista on tarpeen selvittää avausprosessin aikataulu.

Hautapaikka

Hautapaikka määrittyy useimmiten hautaustavan perusteella. Hautapaikka on yleensä vainajan lähiseurakunnan hautausmaalla, mutta perhe- tai sukuhauta voi sijoita muuallakin.
Tuhkatut vainajat haudataan uurnassa tai uurna voidaan sijoittaa uurnaholviin eli kolumbaarioon jos sellainen hautausmaalla on. Tuhka voidaan myös sirotella hautausmaan muistolehtoon tai luvanvaraisesti muualle. Uurnan sijoituspaikka asettaa vaatimuksia uurnan valinnalle. Uurnanlasku- ja tuhkan sirottelukäytännöt vaihtelevat seurakunnittain. Hoidamme puolestanne hautapaikkaan liittyvät virastoasioinnit.

Siunaustilaisuus

Siunaustilaisuus järjestetään omaisten ja vainajan toiveiden pohjalta, useimmiten oman seurakunnan kirkossa tai kappelissa. Siunaava pappi tulee yleensä kotiseurakunnasta, mutta toiveita siunaajasta on mahdollista esittää. Papin kanssa keskustellaan siunauksen kulusta ja muistopuheen sisällöstä sekä sovitaan yksityiskohdista.

Tarvitsetko apua hautaukseen liittyvissä asioissa?

Autamme sinua suurella sydämellä

asiakaspalvelu@nousiaistenhautaus.fi

02 5369 397

Kerttulantie 4, 21200 Raisio