Uudet rajoitukset voimaan 6.3.2021 – henkilömäärä max. 6 hlöä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut 4.3.2021 uuden määräyksen, jonka mukaan kokoontumisien väkimäärä voi olla enintään 6 henkilöä. Määräys koskee myös hautajaisten osallistujamäärää. Lukuun ei sisälly seurakunnan tms. työntekijät (pappi, kanttori, suntio). Rajoitus on voimassa 6. – 26.3.2021 mutta AVI kehottaa varautumaan rajoitustoimien jatkamiseen myös tämän jälkeen.

Henkilömäärästä voi neuvotella siunaavan papin kanssa

Lähimmille omaisille pyritään turvaamaan mahdollisuus osallistua hautajaisiin. Pastoraalisista syistä johtuen siunaava pappi voi myöntää joustoa henkilömäärästä, jotta lähimmät sukulaiset voivat osallistua tilaisuuteen. Ensisijaisesti jousto on koskee: vainajan leski, lapset, vanhemmat, nuorten vainajien sisarukset.

Toimintaohjeet ja määräykset siunaustilaisuuksissa

  • Seurakunnat edellyttävät kasvomaskien käyttöä siunaus- ja jäähyväistilaisuuksissa sekä uurnasaatoissa. Osallistujat vastaavat itse kasvomaskista.
  • Tilaisuuksiin ei saa osallistua kipeänä tai mikäli henkilöllä on vähänkin oireita, jotka sopivat COVID-19 -infektioon.
  • Kirkkoon / kappeliin sijoittaudutaan väljästi – perhekuntien välinen etäisyys vähintään 2m. Myös eteisessä ja aulatiloissa noudatetaan turvaetäisyyttä.
  • Papit ja kanttorit eivät osallistu muistotilaisuuksiin tms.

Muut ohjeet ja määräykset

  • Vainajanhyvästelyä (näyttöä arkussa) ei voida suorittaa seurakunnan tiloissa. Myös useat hoitolaitokset ovat kieltäneet hyvästelyn heidän tiloissaan.
  • Mikäli siunaus- tai jäähyväistilaisuudessa tarvitaan ulkopuolisia arkunkantajia, kantajat odottavat kirkon / kappelin ulkopuolella, mistä suntio tai vahtimestari noutaa kantajat ennaltasovitusti.

Yleisiä ohjeita ja rajoitusten vaikutuksia

  • COVID-19-positiiviselle vainajalle ei suositella vainajanhyvästelyä avoimessa arkussa. Mikäli läheiset kuitenkin näin toivovat, hautaustoimiston tulee huolehtia ja varmistua paikallaolijoiden suojautumisesta. Monissa paikoissa arkun avaaminen on kielletty kokonaan.
  • COVID-19-positiinen vainaja suositellaan tuhkattavan. Arkkuhautauksessa arkkuhautapaikan lunastus aika on määrittämätön (ikuinen), mikä vaikuttaa voimakkaasti hautapaikan hintaan. Uurnanhautaamisessa noudatetaan normaaleita käytäntöjä.
  • Seurakunnat ovat aiemmin suosittaneet vainajien tuhkaamista ilman edeltävää tilaisuutta ja siunaustilaisuus järjestettävän uurnanlaskun yhteydessä myöhemmin (vuoden kuluessa tuhkauksesta). Suosituksen tulkinnassa on ilmennyt eroavaisuuksia. Vainajan seurakunnan kirkkoherra päättää salliiko hän seurakuntansa jäsenen tuhkaamisen ilman siunaustilaisuutta – lupa on aika tapauskohtainen ja harkinnanvarainen. Väestörekisteriin kuulunut vainaja voidaan tuhkata ilman edeltävää tilaisuutta.

Asiointi kanssamme – turvallisuus edellä

Kiinnitämme huomiota asiakkaiden ja henkilöstömme terveyteen ja turvallisuuteen kaikessa asioinnissa. Tästä syystä henkilöstömme käyttää kasvomaskeja asiakastapaamisissa niin toimipisteellä, hoitolaitoksissa kuin vainajakuljetuksissakin. Suosittelemme vahvasti asiakkaitamme käyttämään kasvomaskeja asioidessa toimipisteellämme ja muilta osin noudattamaan viranomaisten suosituksia. Toimitilojen siivousta ja desinfiointia on tehostettu turvallisuuden takaamiseksi. Toimipisteellä on saatavilla kasvomaskeja ja käsidesiä asiointia varten.
Voitte asioida kanssamme toimipisteellä tai sähköisesti. Toimpisteellä asioidessanne suosittelemme ajanvarausta voidaksemme varmuudella palvella Teitä toivomananne ajankohtana kiireettömästi. Ajanvarus myös vähentää riskiä ei-toivottuihin kontakteihin. Ajanvaraus hoituu vaivattomasti täältä: https://nousiaistenhautaus.fi/ajanvaraus/
Asiointi kanssamme onnistuu myös sähköisesti: voitte jättää tarjouspyynnön/hintatiedustelun puhelimitse, laadimme Teille tarjouksen toivomastanne kokonaisuudesta ja toimitamme pääsyn tarjoukseen sähköpostitse. Kaikki tarjoukset laaditaan suojatulle palvelimelle eikä henkilötietoja lähetetän sähköpostitse. Tarjous on mahdollista hyväksyä sähköisesti. Samoin hautaustilaus voidaan allekirjoittaa myös sähköisesti.