Perunkirjoitus

Perunkirjoitus

Varallisuudesta ja iästä riippumatta kaikkien Suomessa asuneiden henkilöiden jälkeen on toimitettava perunkirjoitus. Kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta toimitettavan

perunkirjoituksen tarkoitus on inventoida ja tuottaa luettelo kuolinpesän varoista ja veloista perinnönjakoa varten. Perunkirjoituksessa laadittavan perukirjan ensisijainen tarkoitus on toimia perintöveroilmoituksena, jonka nojalla perintövero määrätään. Perukirjaan arvioidaan vainajan varat ja velat kuolinhetkellä. Perillisten ja kuolinpesän osakkaiden selvittämiseksi tarvitaan vainajasta aukoton sukuselvitys 15. ikävuodesta lähtien sekä virkatodistukset kaikista perillisistä ja kuolinpesän osakkaista. Perukirjan pohja-aineistojen hankkimiseen saattaa kulua runsaasti aikaa. Tästä syystä perunkirjoituksen valmistelu kannattaa aloittaa mahdollisimman nopeasti kuoleman jälkeen.

Hautajaisiin liittyvien kulujen maksaminen ajoitetaan usein virheellisesti perunkirjoitukseen. Hautaus- ja pesäselvityskulut tulee kuitenkin maksaa normaalisti laskujen erääntyessä (Perintökaari 21 luku, 1§). Vastuu hautaustilauksesta ja laskun maksamisesta on ensisijaisesti tilaajalla (Perintökaari 21 luku, 4§).

Perunkirjoituksen voi hoitaa itse tai sen voi tehdä pankin lakimies, tuomari, oikeusaputoimiston oikeusavustaja tai hautaustoimisto.

Perunkirjoituspalvelumme neuvoo perunkirjoitusasioissa sekä sopimuspohjaisesti myös järjestää perunkirjoituksia ja laatii perunkirjoja