Hautakivi - uusi hautakivi ja kunnostus

Hautakivet Turku ja lähialueet

 

Hautamuistomerkit eli hautakivet ovat oleellinen osa suomalaista hautauskulttuuria. Suuressa osassa hautausmaita käytetään yhä hautakiviä, olipa kyseessä arkku- tai uurnahauta-alue.

Uusi hautakivi

 

Lunastettaessa uusi hautapaikka yleensä tilataan myös uusi hautakivi. Hautakiven hankinta on iso päätös, joka vaatii huolellista harkintaa. Hautakiven sallitut muodot ja koko määritellään seurakunnittain hautausmaaohjesäännössä. Hautakiven suunnittelua helpottaa suuresti toimistollamme käytössä oleva digitaalinen hautakivisuunnitteluohjelma. Ohjelman esikatselun avulla saadaan helpolla ja nopeasti asiakkaan nähtäväksi toivotunlainen hautakiviluonnos teksteineen. Hautakiviveistämö hyväksyttää hautakivisuunnitelman aina seurakunnan hautausmaasta vastaavalla työnjohtajalla. Vasta seurakunnan hyväksyttyä hautakivisuunnitelman alkaa hautakiven valmistus.

 

Hautakiviä asennetaan pääsääntöisesti sulan maan aikana. Seurakunnat voivat itsenäisesti määritellä milloin hautakiviä saa asentaa hautausmaalle. Autamme asiakkaitamme Raisiossa, Turussa ja lähialueilla valitsemaan tai suunnittelemaan kauniin hautakiven.

 

Uuden hautakiven suunnittelua varten suosittelemme varaaman ajan toimistollemme. Hautakivisuunnitteluun kannattaa varata aikaa noin 1,5 tuntia.

Ajanvarauksen voi tehdä täältä

 

Hautakiven kunnostus ja lisättävät tiedot

 

Haudalla jo olemassa olevaan hautakiveen voidaan useassa tapauksessa lisätä tietoja, kun samaan hautaan haudataan uusi vainaja. Aiempien vainajien tietojen määrä sekä hautakiven koko vaikuttavat uusien tietojen lisäämismahdollisuuteen. Hautakiven ollessa täynnä on mahdollista hioa hautakiven taulupinta uudelleen tai kiinnittää kiveen hautalaatta. Kuhunkin kiveen sopiva menettelytapa ratkeaa yleensä hautakiviveistämön ammattilaisen avulla.

 

Arkkuhautauksessa tulee olemassa oleva hautakivi siirtää pois haudalta ennen seurakunnan toimesta tapahtuvaa haudan avaamista uutta hautausta varten. Omaisen vastuulla on järjestää hautakiven siirto pois haudalta. Siirtotilauksen hautakiviliikkeelle voi välittää hautaustoimiston kautta, joissain seurakunnissa siirtotilauksen voi tehdä myös seurakunnan työntekijä. Hautakivi on yleensä siirrettävä pois haudalta viimeistään siunausta ja hautausta edeltävällä viikolla.

 

Voitte antaa kaikki hautakiviin liittyvät toimet hoitaaksemme. Huolehdimme yhteistyökumppaneidemme kanssa hautakiven siirrosta, kaiverruksista ja kunnostukseen liittyvistä ratkaisuista.

 

Yhteistyökumppanimme ovat hautakivialalla pitkään toimineita, kokeneita ja luotettavia yrityksiä, jotka osaavat tarjota ratkaisuja monenlaisiin asiakastoiveisiin.

Hautakiven kunnostukset ja lisäkaiverrukset:  Kotimaiset hautakivet & kivituotteet | Rouhiaisen Kivi

 

Yhteistyössä: