Asiakirjat ja järjestelytyöt

Hautauslupa

Hautajaisjärjestelyjen tärkein asiakirja on hautauslupa. Hautauslupa on lääkärin kirjoittama asiakirja, joka mahdollistaa vainajan hautaamisen ja tuhkaamisen. Hautauslupa on osa hoitolaitoksen, THL:n tai lääkärin laatimaa ilmoitusta väestötietojärjestelmään henkilön kuolemasta. Asetuksen (2.1.2019) mukaan kuoleman merkitseminen väestötietojärjestelmään tulee tapahtua viivytyksettä.

Kirkkohallituksen yleiskirje (21/2018) ohjeistaa hautausluvan toimittamisesta ko seurakunnalle viimeistään silloin kun vainaja tuodaan seurakunnan säilytystilaan.

Vainajakuljetusta ei voida suorittaa ennen kuin hautauslupa on saatavilla. Hautausluvan noutoon ja sen laatijan selvittämiseen kannattaa pyytä apua henkilökunnaltamme. Toimitamme hautausluvan niille seurakunnille, joille se hautaustilauksen mukaan kuuluu toimittaa. Jos hautauslupa on annettu omaiselle, omaisen tulee toimittaa lupa järjestelyjä suorittavalle hautaustoimistolle.

 

Varaukset, asiakirjat ja tilaukset seurakunnista

Hautajaisjärjestelyt vaativat yhteydenottoa moniin eri tahoihin. Seurakunnilta on tilattava ajat ja tilat siunauksen, hautaamisen, uurnanlaskun tai tuhkansirottelun järjestämiseksi. Samoin on varmistettava hautapaikka sekä arkun että uurnan osalta. Usein myös

muistotilaisuus järjestetään seurakunnan tiloissa.

Asiakkaan toimeksiantona pystymme auttamaan kaikkien toivottujen varauksien tekemisessä niin tilaisuuksien kuin tilojen osalta.

Tilaamme sovittaessa myös sukuselvityksiä ja virkatodistuksia perunkirjoitusta varten. Seurakunnat velvoittavat hautaustoimistoja ilmoittamaan vainajan ja hautaustilaukseen merkityn omaisen tai asianhoitajan tietoja niille seurakunnille, joissa hautausjärjestelyt toteutetaan.