Vainajakuljetukset

Meille on tärkeää, että vainajan viimeiset matkat toteutetaan arvokkaasti ja kunnioittavasti
Hautajaisjärjestelyjen yksi ensimmäisistä tehtävistä on sopia vainajan kuljetuksista. Vainajakuljetukset tehdään aina juuri tähän kuljetustarkoitukseen hyväksytyillä ruumisautoilla. Kuljetuksia saatetaan tarvita useita riippuen kuolinpaikasta, siunauspaikasta sekä hautaustavasta ja hautauspaikasta.

Saattokuljetus – Arvokas viimeinen matka

Omaiset voivat saattaa vainajaa viimeisellä matkalla. Vainajan kuljetus hoitolaitoksesta siunauksen tai jäähyväistilaisuuden pitopaikalle voidaan ajaa autosaattueena, jossa omaiset seuraavat autoillaan liputettua saattueautoa. Omaiset voivat saattaa vainajaa myös saattueautomme kyydissä. Saattueautoomme mahtuu 1-3 omaista.
Saattueajo tapahtuu hyvissä ajoin ennen siunausta tai jäähyväistilaisuutta. Saattokuljetus toteutetaan omaisten ja vainajan toiveiden mukaan ja voidaan ajaa kotipihan tai muun toivotun paikan kautta.

Vainajan hyvästely

Saattokuljetus tapahtuu aina arkussa ja kuljetusta edeltää vainajan pukeminen ja arkkuunlaitto. Pyrimme tarjoamaan omaisille mahdollisuuden hyvästellä vainaja ennen arkun sulkemista. Vainaja hyvästellään usein sairaalan kappelissa tai seurakunnan tiloissa vainajakuljetuksen yhteydessä. Joissakin tapauksissa vainaja voidaan hyvästellä myös juuri ennen siunaustilaisuuden alkua.

Ihmisen elintoimintojen loppuessa ruumiissa tapahtuu lieviä ulkonäkömuutoksia. Voimakkaita ulkonäkömuutoksia voi tapahtua henkilön kuollessa tapaturmaisesti tai muualla kuin hoitolaitoksessa. Tällaisissa tilanteissa henkilökuntamme arvioi tapauskohtaisesti vainajan hyvästelyn mielekkyyden omaiselle.

Vainajan hyvästely on tärkeä osa surukokemusta ja auttaa läheisiä ymmärtämään ja hyväksymään henkilön kuoleman. Vainajan hyvästelyyn ei voida määrittää oikeaa ikää tai sukulaisuussuhdetta – jokainen läheinen arvioi itse omia tuntemuksiaan. Vanhemmat pystyvät parhaiten arvioimaan lastensa osallistumista vainajan hyvästelyyn.

Kuljetus tuhkaukseen

Tuhkaus hautaustapana yleistyy jatkuvasti. Kuljetus tuhkaukseen tapahtuu pääsääntöisesti heti siunaus- tai jäähyväistilaisuuden jälkeen krematorion aukioloaikojen puitteissa (ti – la klo 8 – 16). Muina ajankohtina vainajat kuljetetaan tuhkaukseen seuraavana mahdollisena ajankohtana.

Varsinais-Suomen ainoa krematorio sijaitsee Turussa, Pyhän Ristin kappelin yhteydessä ja sitä hallinnoi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Kaikkialla muualla kuin Pyhän Ristin kappeleissa siunattaville vainajille tarvitaan erillinen vainajakuljetus tuhkaukseen.

Heti siunaus- tai jäähyväistilaisuuden päätteeksi tapahtuvassa kuljetuksessa omaiset voivat kantaa arkun ruumisautoon. Arkku voidaan myös jättää paikalleen, jolloin kuljetushenkilökunta noutaa arkun tuhkauskuljetukseen seurakunnan kanssa sovittuna ajankohtana.

 

Volvo S60

Kuljetus paikkakuntien välillä

Teemme vainajakuljetuksia Suomessa myös paikkakuntien välillä. Vainajakuljetukset vaativat huolellista ennakkosuunnittelua paikkakuntien erilaisten vainajan luovutuskäytäntöjen vuoksi. Kuljetusjärjestelyissä on erityisesti otettava huomioon eri hoitolaitosten ja seurakuntien omat ohjeistukset sekä mahdollisuuksien mukaan myös läheisten toiveet. Pitkien matkojen vainajakuljetukset paikkakuntien välillä hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

 

Kotiutus Suomeen

Suomalaisen tai Suomessa pysyvästi asuvan henkilön kuollessa ulkomailla vainaja useimmiten kotiutetaan Suomeen. Pääsääntöisesti kotiutusjärjestelyistä vastaa vakuutusyhtiö. Vakuutusehdoista riippuen vainaja voidaan kotiuttaa arkussa tai tuhkattuna uurnassa. Arkussa Suomeen kotiutetun vainajan kotipaikkakunnan poliisiviranomainen määrittää tehdäänkö vainajalle oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus. Vasta tämän jälkeen vainaja voidaan luovuttaa omaisen valitsemalle hautaustoimistolle.

 

Kotiutus ulkomaille

Suomessa asuneen tai oleskelleen ulkomaalaistaustaisen henkilön kuollessa kotiutetaan hänet usein kotimaahansa. Kulttuurisidonnaisista syistä kotiutus toteutetaan yleensä arkussa. Joissakin tapauksissa ulkomaalaistaustainen vainaja voidaan tuhkata Suomessa ja kotiuttaa kotimaahan uurnassa.

Kotiutus ulkomaille toteutetaan yhteistyössä kyseisen maan konsulaatin tai suurlähetystön kanssa. Kotiutusjärjestelyt ulkomaille vaativat useita todistuksia ja asiakirjoja eri viranomaisilta sekä kansainvälisten vainajankuljetusmääräysten mukaisia valmisteluja ja mm. kuljetusarkun.

Yrityksellämme on kokemusta kotiutuksista ulkomaille useampaan eri maahan, yhteistyöstä eri maiden lähetystöjen kanssa ja osaamista viranomaisyhteistyöstä. Palveluvalikoimaamme kuuluu lentokuljetuksen ja huolinnan järjestäminen, vainajakuljetukset Suomessa (ja mahdollisesti vainajan kotimaassa), lähetystöasiointi, viranomaisasiointi ja kansainvälisten määräysten mukaisten valmistelujen toteuttaminen sekä mm. lentokuljetukseen soveltuva kuljetusarkku.

Uurnan kuljetus

Uurnaa säilytetään tuhkauksen jälkeen joko krematorion tiloissa tai sovitun seurakunnan tiloissa. Vainajan tuhka voidaan haudata tai sirotella eri seurakunnan hautausmaalle kuin missä siunaus- tai jäähyväistilaisuus ja tuhkaus on suoritettu. Tällöin uurna on kuljetettava krematoriosta sovittuun seurakuntaan. Uurnan kuljetuksen voivat toteuttaa omaiset tai kuljetuspalvelun voi tilata hautaustoimistolta.

Uurna voidaan myös postittaa sovittuun seurakuntaan, erityisesti silloin kun valittu hautausmaa sijaitsee etäällä krematoriosta. Uurnan postituksen järjestää useimmiten hautaustoimisto, mutta myös muutamat Suomen krematoriot.

Paarikuljetus

Paarikuljetuksia tarvitaan vainajan siirtämisessä hoitolaitoksesta ruumiinavaukseen tai ruumishuoneelle sekä viranomaisten tilaamissa päivystysvainajakuljetuksissa. Paarikuljetuksessa vainajaa kannetaan vainajapaareilla, ei arkussa. Paarikuljetuksia tekevät useimmat hautaustoimistot tilausten perusteella. Osa paarikuljetuksista on tilaajan kilpailuttamia (mm. viranomaisten päivystyskuljetukset), jolloin myös kuljetustaho tulee tilaajan määrittämäksi.

Mikäli lähiomaisella tai kuolinpesällä on maksuvelvoite paarikuljetuksesta, on heillä myös oikeus valita miltä hautaustoimistolta paarikuljetus tilataan. Kuljetuspalvelumme kattavat myös paarikuljetukset Varsinais-Suomen alueella.