Asiointi seurakunnassa

Asiointi seurakunnassa

Hautajaisjärjestelyjen aikataulut ovat suurelta osin riippuvaisia siunaustilaisuuden ajankohdasta ja saatavilla olevista tiloista. Ajat ja tilat siunauksen, hautaamisen, uurnanlaskun tai tuhkansirottelun järjestämiseksi on varattava seurakunnista. Sieltä on myös varmistettava hautapaikka sekä arkun että uurnan osalta.

Usein myös muistotilaisuus järjestetään seurakunnan tiloissa. Suurissa seurakunnissa hautajaisajat ja muistotilaisuuden tilat saattavat olla varattuja useiden viikkojen päähän.

Asiakkaan toimeksiantona pystymme auttamaan kaikkien toivottujen varauksien tekemisessä niin tilaisuuksien kuin tilojen osalta.

Tilaamme sovittaessa myös sukuselvityksiä ja virkatodistuksia perunkirjoitusta varten. Seurakunnat velvoittavat hautaustoimistoja ilmoittamaan vainajan ja hautaustilaukseen merkityn omaisen tai asianhoitajan tietoja niille seurakunnille, joissa hautausjärjestelyt toteutetaan.

Turun seudun seurakuntien yhteystietoja:

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä: https://www.turunseurakunnat.fi/yhteystiedot/hautaus-ja-hautojen-hoito

Raision seurakunta: https://www.raisionseurakunta.fi/hautajaiset

Maskun seurakunta: https://www.maskunseurakunta.fi/info-ja-asiointi

Nousiaisten seurakunta: https://www.nousiaistenseurakunta.fi