Historia

Yrityksen tarina

Nousiaisten Hautauspalvelu Oy on pieni perheyritys, joka aloitti toimintansa 10 vuotta sitten Nousiaisten Nummentiellä. Toinen toimipiste avattiin Raision keskustaan keväällä 2015 ja seuraavan vuoden alusta keskitettiin toiminta yksinomaan Raisioon.

Yritys oli uusi tulokas perinteikkäälle toimialalle, jonne uusia tulokkaita harvoin ilmaantuu. Alan tavanomaisesta tilanteesta poiketen yritys perustettiin varta vasten, sitä ei ole peritty eikä ostettu. Perustamismotiivina olivat näkemykset laadukkaasta ja asiakaslähtöisestä palvelusta, visiot tiloista sekä halu ymmärtää asiakkaan tarpeita ja tilannetta. Tavoitteena on tarjota palveluita, jotka eivät kuormita omaisia vaikean elämäntilanteen keskellä.

Yrityksen perustajalla ei ollut aiempaa kokemusta hautausalasta. Osaaminen on hankittu perehtymisen, tekemisen ja kouluttautumisen kautta. Avoimuus yhteistyölle ja verkostoitumiselle sekä teknologia- ja digimyönteisyys ovat alusta alkaen linjanneet yrityksen toimintaa. Alan perinteisiä ja vanhentuneita toiminta- ja ajatusmalleja on kyseenalaistettu ja ennakkoluulottomasti otettu käyttöön tarkoituksenmukaisia ja työturvallisia toimintatapoja ja tietojärjestelmiä. Sähköisellä liiketoiminnalla ja markkinoinnilla sekä hautauksien ohjausjärjestelmällä profiloidaan toiminta ja palvelut vastaamaan nykyasiakkaan vaatimuksia. Yrityksen ydintehtävää, hautausjärjestelyjen kokonaisprosessia hoidetaan joustavasti yhdessä omaisen kanssa. Moninaiset hautajaisten järjestelytehtävät vaativat omaisilta valintoja ja päätöksentekoa ja yrityksen henkilöstöltä moninaista neuvontavalmiutta arkkumalleista juridisiin kysymyksiin, luovuutta ongelmatilanteissa sekä erityisesti empaattista asiakkaan tarpeiden, toiveiden ja mielentilan tunnistamista ja arvostamista.

Kuljetusjärjestelyt ovat hautauspalvelun keskeisiä tehtäviä. Kuljetuslogistiikka on yksi yrityksen vahvuusalueista. Niin päivittäiset siirtokuljetukset, saattueajot omaisten kanssa kuin päivystysluonteiset kuljetustehtävätkin vaativat yksityiskohtaista suunnittelua. Vainajakuljetuspalveluja tuotetaan myös muille alan toimijoille. Vainajakuljetuksiin käytetään omaa ajoneuvokalustoa, ruumisautoja, jotka ovat suunniteltu vainajan kuljettamista varten. Ympäristöarvot huomioidaan vainajakuljetuksissa muun muassa minimoimalla siirtoajojen määrä, käyttämällä RE85, suomalaisista jätteistä valmistettua polttoainetta sekä ajoneuvokaluston uusimiskriteereissä.

Kymmenvuotistaipaleen raskaimpia kokemuksia ovat olleet uudehkon yrityksen suhdannevaihtelut, rikkaimpia yhteistyö alan koulutustahojen kanssa, viiden vuoden (2013-2017) päivystystehtävät viranomaisten ruumiinkuljetustehtävissä sekä erityisesti palveluihin tyytyväisten asiakkaiden palautteet. Kaikki kokemukset ovat olleet välttämättömiä voidaksemme kehittyä paremmiksi asiakaspalvelutyössä.