Vainajan toiveet

Vainajan toiveet

Hautausjärjestelyistä vastaavilla on velvollisuus kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia hautaamisessa, tuhkaamisessa ja tuhkan käsittelyssä.

Kaikissa hautajais- ja muistotilaisuusjärjestelyissä lähtökohdaksi tulee ottaa se, mitä henkilö itse olisi toivonut. Tyypillisesti toiveet koskevat hautaustapaa, hautausmaata, hautapaikkaa sekä hautaustoimitusta. Uskonnollinen tai muu katsomus tulisi ottaa huomioon suunniteltaessa hautaustoimituksen sisältöä.

Valintoja ja päätöksiä ei pitäisi tehdä vainajan tahdon tai katsomusten vastaisesti.

Hautajaisjärjestelyistä mahdollisesti syntyvät erimielisyydet ratkaistaan viime kädessä tuomioistuimessa.