TYKS on saanut käyttöön uudet, toivotut toimitilat obduktiolle ja vainajasäilytykseen. Saattoliikenteen oletetaan sujuvoituvan kun jatkossa vainajia voi noutaa kaksi ruumisautoa samanaikaisesti.
Samoissa tiloissa sijaitseva uusi sairaalakappeli ja valmisteluhuone, joka on käytössä ajanvarauksella. Kappelissa/valmisteluhuoneessa on mahdollista hyvästellä vainaja tai järjestää pienimuotoisia tilaisuuksia niille vainajille, jotka ovat säilytyksessä samoissa tiloissa.

Vainajaluovutukset

Vainajaluovutukset jatkuvat ennallaan. Vainaja voidaan luovuttaa läheisten valitsemalle hautaustoimistolle arkisin klo 9:00 – 11:00 ja 12:00 – 15:00.
Vainajaluovutuksen ajankohta sovitaan hautaustoimiston kanssa etukäteen. Hautauslupa tulee olla hautaustoimiston saatavilla ennen vainajan luovuttamista ja se tulee esittää vainajaa noudettaessa.
Vuoden 2023 vainajaluovutus on muuttumassa ajanvarausperusteiseksi. Tämän jälkeen vainajan voi noutaa vain ennalta varattuna aikana.

Saattoliikenne

Vainajan saattokuljetukset, jotka alkava TYKS:sta, aloitetaan 16.3.2021 alkaen kappelin pysäköintialueelta. Kappelin edustalla on merkitty pysäköintialue, jonne osallistujat voivat kokoontua odottamaan vainajakuljetuksen alkua. Saattokuljetuksissa myötäillään vainajaluovutuksen aikoja.

Vainajan hyvästely ja tilaisuudet sairaalan kappelissa

Kappeli on käytettävissä tilaisuuksia varten ajanvarauksella arkisin klo 9:00 – 10:30 ja 12:00 – 14:30. Varaukset tehdään hautaustoimiston tai sairaalapastoreiden kautta.
Osallistujat saapuvat kappeliin ovesta 1H. Ovisummeria soittamalla henkilökunta avaa oven. Osallistujat odottavat omaisten huoneessa, kunnes heidät noudetaan kappeliin.
Valmistelutiloihin kuljetaan samasta ovesta 1H, henkilökunta ohjaa osallistujat omaisten huoneesta valmisteluhuoneeseen.