Aluehallintovirasto on yhdessä Seurakuntapuutarhurit ry:n, Suomen Hautaustoiminnan keskusliitto ry:n ja Suomen Hautaustoimistojen liitto ry:n kanssa valmistelleet yhtenäistä ohjeistusta uurnanluovutukseen krematoriolta. Uusi luovutuskäytäntö otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan heti valtakunnallisesti.

Uurnanluovutus omaiselle

  • Uurna luovutetaan aikaisintaan kaksi (2) viikkoa ennen hautausta.
  • Hautapaikka ja hautauksen ajankohta on oltava tiedossa.
  • Ulkomaille haudattavaksi toimitettava uurna luovutetaan aikaisintaa neljä (4) viikkoa ennen hautausta.
  • Ulkomaille haudattavaksi toimitettava uurnan hautapaikka ja hautauksen ajankohta on oltava tiedossa ennen luovutusta.

Uurnanluovutus hautaustoimistolle

  • Hautaustoimisto kuljettaa/toimittaa uurnan hautausmaan ylläpitäjälle: uurna voidaan luovuttaa rajoituksitta.
  • Hautaustoimisto kuljettaa/toimittaa uurnan omaiselle: hautapaikka ja hautauksen ajankohta oltava tiedossa – noudatetaan samoja sääntöjä kuin uurnaluovutuksessa omaiselle.
  • Hautaustoimisto säilyttää uurnaa: hautapaikka ja hautauksen ajankohta oltava tiedossa – noudatetaan samoja sääntöjä kuin uurnanluovutuksessa omaiselle.